“Ik zie een grote meerwaarde in dit traject”

wrapper photo

Laura Leenders

Operatieassistent, praktijkopleider operatiekamercomplex & Key-user Nucleus

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Laura vertelt: “Ik heb in het verleden fysiotherapie gestudeerd en na mijn afstuderen 3 jaar als
fysiotherapeut gewerkt. Toen dacht ik “Is dit het nu?”. Toen ben ik bij de OK een opleiding gaan
volgen. Een praktijkopleider ging met verlof en ik werd benaderd om tijdens haar verlof waar te
nemen. Zo ben ik een beetje blijven plakken. Ik vind het vooral leuk om dit samen met een
praktijkopleider van chirurgie en een praktijkopleider van anesthesie te doen. Samen sparren en
mooie dingen neer te zetten. Ik heb een leuk team en werk in een leuk ziekenhuis. De combinatie
van dynamisch en technisch en teamwork bevalt me goed. Ik ben de hele dag lekker bezig; ik ben
geen stilzitter.”

“Mieke (van Puijenbroek) en Esther (Wulms) ondersteunden ons bij de invoering van EPA. Zij wezen
mij op het actieleertraject van Partners in Ontwikkeling. Ik vind dat je elke kans die voorbij komt,
moet pakken als het past. Ik heb samen met mijn opdrachtgever een project opgesteld. Met EPA gaat
er veel veranderen; er wordt een nieuw begeleidingsmodel opgezet. Ik ben niet gewend om
projecten op te zetten. Dit valt buiten de competenties van een operatieassistent. Het gaat om
beroep overstijgend werken. Waar ga je beginnen? Hoe pak je het aan? Hoe krijg je de werkvloer
mee?”

Grote meerwaarde

“Ik zie een grote meerwaarde in dit traject. Het actieleertraject is zo toegespitst op zorg. Echt
superleuk om dit traject te volgen als je in de zorg werkt. In mij zit ook de eigenschap om vol ergens
voor te gaan, maar ik heb hier geleerd om een stapje terug te doen. Om vanuit een helikopterview en
met een andere blik naar mijn project en werk te kijken en stap voor stap een project aan te vliegen
in plaats van met tien stappen tegelijk. Soms was het buiten mijn comfortzone, maar dat vond ik niet
erg. Ik ben hier om te leren. Ik ging er heel open in en heb het allemaal op me af laten komen. Wat is
relevant voor mij en wat kan mij helpen in mijn werk en ontwikkeling?”

“Generatieleren had niet direct relatie tot mijn project, maar ik vond dit wel heel interessant. Jong
versus oud en van elkaar leren. Er was veel herkenning tijdens het traject. Tegelijkertijd zie je dat het
wiel nog veel opnieuw wordt uitgevonden. We weten het niet van elkaar en praten vaak ook niet
met elkaar.”

Image

Inzicht en ontwikkeling

“Mijn grootste inzicht en ontwikkeling was misschien nog wel dat ik
projectleider ben en niet op de inhoud zit. Laat mening, gedachten en ideeen
over een nieuw begeleidingsmodel uit de groep komen. Ik was een
projectleider op de inhoud. Als ik het actieleertraject niet had gevolgd, was ik
gewoon doorgedenderd. Met de beste bedoelingen, maar ik was me hier
totaal niet bewust van. Ook zie ik nu waar we zelf iets in kunnen doen en hoe
we de werkvloer meer deel hiervan kunnen maken.”

“Ik had een hele fijne groep. Iedereen had een andere discipline, andere ervaringen, verschillende
karakters en ook andere oplossingen voor uitdagingen. Het was ook een goede mix van jong en oud.
Met de samenstelling van de groep moet je misschien ook een beetje geluk hebben. We hebben veel
van elkaar geleerd.”