“Er ging een lampje branden”

wrapper photo

Anique Schuite-van Kesse

Opleidingsfunctionaris Acuut (IC, CCU/EHH, NC)

Maxima Medisch Centrum, Eindhoven

“Ik ben van origine IC en CCU-verpleegkundige. Ik ben opleidingsfunctionaris voor acuut. Ik sta helaas niet meer aan het bed. Mijn aandachtsgebieden liggen binnen neurocare. Ik heb in projecten een adviserende rol naar leidinggevenden, ik geef vorm aan de opleiding van studenten tot aan gediplomeerden en voel me heel verantwoordelijk daarvoor.”

“In het hele ziekenhuis werd de mail van STZ doorgestuurd met het aanbod van de pilot. Ik ben naar mijn leidinggevende gestapt en kreeg de kans om dit actieleertraject te volgen. Ik had er zelf nog niet van gehoord.”

“Ik gun alle collega’s deze opleiding. Leren en mezelf willen ontwikkelen zit in mijn DNA. Ik geloof dat als je altijd blijft leren, je jezelf blijft ontwikkelen. Dat als je de mogelijkheid hebt, deze kansen te grijpen. Ik heb hiervoor een traject bij de implementatiedokter gevolgd over inspirerend leiderschap. Ik heb meer lol in mijn werk en ervaar persoonlijke groei. Je bent nooit klaar met leren. Daar tegenover staat dat het ook fijn als iemand de tijd neemt, in mijn geval binnen de Academie van het MMC, om in je te investeren.”

Image

Wereld voor me open

“In het actieleertraject ging na 20 jaar een wereld voor me open.
Hoe creëer ik meer draagvlak? Hoe krijg ik meer dingen voor
elkaar? Hoe kunnen we andere manieren van onderwijs invoeren
bij acuut?

Het traject is toegespitst op de zorg. Het biedt tools voor zaken
waar je tegenaan loopt, hoe je een project beter kunt uitwerken.
De trainers komen uit dezelfde setting en zijn enorm goede
docenten; goed voorbereid, zitten helemaal in de materie en ze
spreken dezelfde taal.”

“Bij de weerstanden van Kotter ging letterlijk een lampje branden. Er is een bepaalde urgentie
waarom je iets door wilt voeren. Als anderen die urgentie niet ervaren, dan houdt maar op. Zij
moeten het echt voelen. Van alle dagen heb ik wat toegepast. Dit verwerk ik ook in mijn
eindpresentatie. Deze presentatie ga ik ook aan mijn collega’s in het ziekenhuis geven. ”

Fijne setting

“Binnen no time was er in een kleine setting sprake van veiligheid, openheid en transparantie. Deze
voorwaarden werden mede gecreëerd door de trainers; door een welkomstpakket en goede
verzorging van de inwendige mens.”

“Ik ben een verbinder. Ik zit vol ideeen, maar ik heb andere mensen nodig die deze ideeen verder
kunnen brengen en weet nu dat ik op zoek moet naar mensen die mij hierbij kunnen helpen.”